Onderaan deze mededeling staan staan twee goedgekeurde documenten voor de jeugdleiders van v.v. GOMOS, het is het jeugdbestuur en de Technische Commissie (TC) gebleken dat veel leiders van de jeugdteams behoefte hebben aan een duidelijke beschrijving van de taken van een jeugdleider. Veel informatie wordt binnen onze club mondeling verstrekt, maar het is prettig dat al die informatie ook nog eens terug te vinden is in een soort handleiding. Elke leider, en vooral de leiders die helemaal nieuw zijn binnen de club, kan dan op zijn/haar gemak die informatie nog eens nakijken. In dit document hebben we geprobeerd de belangrijkste informatie voor een leider van een jeugdteam op te nemen. Daarbij ligt de nadruk op de organisatorische gang van zaken rond de wedstrijden. We hopen dat jullie hier wat aan hebben en wensen jullie veel succes bij de begeleiding.

Namens het Jeugdbestuur en TC  v.v. GOMOS NORG.

Handleiding voor de leiders van de jeugdteams van v.v. GOMOS NORG ( definitieve versie 1.0)

Informatie jeugdleiders v.v. GOMOS NORG (definitieve versie)