Jeugdcommissie

Geséla de Jong
Reint Jan Auwema
Martine Kamminga-Wortelboer
Lieske Boek
Siebren v/d Molen
Peter Bouwman
Erwin de Boer
Peter van Wijk