Beëindiging lidmaatschap

Wat u moet weten wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen.

Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli tot en met 30 juni en is daarmee niet gelijk aan een kalenderjaar. De opzegtermijn is minstens vier weken en de opzegging dient schriftelijk/ per e-mail (leden@gomos.nl) plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beëindigt, dan bent u als lid nog verplicht een half verenigingsjaar te betalen. De contributie wordt achteraf geïnd. Dat betekent dat wanneer er tussen 1 juli en 1 december wordt opgezegd er in december van het jaar nog contributie is verschuldigd. Wanneer er tussen 1 januari en 1 juni wordt opgezegd zal
in juni de laatste contributie worden geïnd.