Beëindiging lidmaatschap

Wat u moet weten wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli tot en met 30 juni en is daarmee niet gelijk aan een kalenderjaar. De opzegtermijn is minstens vier weken en de opzegging dient schriftelijk/ per e-mail...