Update van de voorzitter

De bal rolt weer. Eindelijk, wel met de nodige mitsen en maren… maar er is weer lawaai op de Schapendrift. Leven in de brouwerij. Onze jeugd is weer aan de bal. Ze rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, en staan op om weer door te gaan. Een zware hobbel is genomen. En meer gaat volgen zegt onze Minister President. Een route wordt het genoemd. Een route om uit deze crisis te komen. Met zijn allen zullen we de route blijven volgen en opvolgen.

Dan de verrichtingen op het gebied van de aanleg van het kunstgrasveld. We zijn weer een stap dichterbij. Afgelopen vrijdagavond, 01 mei, hebben we het zgn. “ bestek een voorwaarden” vastgesteld. Een document van meer dan 50 bladzijden. Met name met dank aan, de eerder genoemde Chris maar vooral ook met behulp van Marnix zijn onze ideeën en plannen, verwoord in dit document. Op dit moment zijn er 3 bedrijven aangeschreven die dit alles zouden moeten kunnen realiseren. Dit is een harde voorwaarde vanuit de gemeente.

Onderstaande zie je onze route om tot een kunstgrasveld te komen

– Versturen uitnodiging inschrijvers 6 mei 2020
– Inlichtingen op locatie vv GOMOS 14 mei
– Verstrekken Nota van Inlichtingen 15 mei 2020
– Inschrijving indienen op locatie vv GOMOS 28 mei 2020
– Op bezoek bij de betalende en verantwoordelijke wethouder 03 juni 2020
– Start werkzaamheden 15 juni 2020
– En dan aan het werk
– En klaar… opleveren per . . . ( volgt vv GOMOS vrienden en vriendinnen!)

Over de nieuwe loods heb ik niet zoveel nieuws te vermelden. Hierover een volgende keer meer. De letterlijke zinnen van de update van 26 april 2020 neem ik nu over; “En dan zijn we er nog niet. We gaan nog meer doen. Maar dat is input voor een volgende update”. Een volgende, schreef ik. En dat moet ik even zo houden. Een volgende. Het laat even op zich wachten.

Heb geduld en kijk uit naar mijn volgende bijdrage. vv GOMOS, gaat door. Ik zal jullie blijven informeren. Blijf gezond en denk een beetje om elkaar. Samen lossen we het op.

Albert Drenth, 10 mei 2020
Voorzitter vv GOMOS