Update van de voorzitter

Het is al weer bijna 2 weken geleden dat ik mij tot jullie richtte. Ondanks de intelligente Lock Down waarin we ons met zijn allen bevinden, draait de wereld door. Elke dinsdag, 19 uur, kijken en luisteren we massaal naar onze Minister President. Vanuit het kabinet komt informatie waar we het met zijn allen – in deze crisis- maar weer mee moeten doen. Het lijkt dat we samen toch die dingen doen en misschien wel juist die dingen nalaten, waardoor we er ogenschijnlijk nu iets beter voor staan, dan een paar weken terug. De hele wereld draait niet meer in de overdrive, maar heeft gas terug genomen. En komt hier en daar tot stilstand. Echter niet bij de vv GOMOS.

Stil staan doen we niet. Zeker niet. Ontwikkelingen te over. Zoals ik op 4 april al aangaf, zijn er volop ontwikkelingen voor de herinrichting van ons sportveld. Een behoorlijke metamorfose waar je U tegen zegt. Ik zal jullie vandaag bijpraten. Ja we maken meters op het gebied van de aanleg van een kunstgrasveld. Binnen het bestuur zijn we begonnen met ideeën te delen, echter met een amateur oriëntatie. Deze fase heeft kort geduurd. Op ons verzoek hebben Chris Koeneman en Marnix Grobben zich aangesloten bij onze projectgroep. Welnu GOMOS leden – dat weten en ervaren we nu. Chapeau! Beide mannen zijn recent gepensioneerd, woonachtig in Norg, en hebben binnen de gemeente Groningen samengewerkt bij de aanleg van vrijwel alle sportcomplexen. Vanuit beleid en operatie hebben we nu high performance expertise. Zonder de inbreng van deze mannen, zou ik echt niet zo’n update hebben kunnen schrijven. Nu wel.

Met Korfbal Vereniging DES , de Stichting Norgermarkt Concours en de gemeente Noordenveld hebben we onze ideeën en wensen gedeeld. We hebben zeer constructief gesproken en hebben we afspraken gemaakt op hoofdlijnen en veelal reeds op detailniveau. Tekeningen zijn gemaakt. Plan van eisen opgesteld ,met betrekking tot die zaken waar ik in ieder geval tot voor kort nog nooit van had gehoord. Ik geef jullie een voorbeeld; infill materiaal EPDM of TPE – tja zeg het maar. Of zaken waar je over moet nadenken en beslissingen moet nemen zoals *afwatering en waar naar toe dan, *LED verlichting wedstrijd /training /half veld, *veld 25 cm hoger neerleggen, dan hoef je minder grond of te graven en af te voeren *waar plaatsen de werkingang etc etc.

De komende week is vrij cruciaal voor een aantal zaken. Een oprecht spannende week voor GOMOS. Ik zal net als onze MP, die ons bijpraat over de crisis, jullie allen ook frequent updaten over onze voortgang.

Blijf gezond en denk een beetje om elkaar. Samen lossen we het op!

Albert Drenth, 13 april 2020

Voorzitter vv GOMOS