Een gezond en gelukkig nieuwjaar! Het jaar 2022 staat op de kalender. Wat gaat het ons brengen? Wat brengt het komende jaar voor jezelf en voor jouw naasten? Maar ook voor onze club?

In een woord van de voorzitter stelde ik bovenstaande vragen op 09 januari. Nu halverwege het jaar – op het moment dat de vakantie periode is aangebroken- ziet onze wereld er totaal anders uit. Covid is nog steeds dreigend op de achtergrond en kan zo maar weer de kop op steken. De oorlog hier nog geen 1500 km vandaan, heeft de wereld in zijn greep. De gevolgen zijn gigantisch. Daar vooral, maar het raakt ons ook! Prijzen van vrijwel alles vliegen omhoog, en ons geld wordt minder waard. Resultaten van geopolitiek en machtspelletjes, waar we geen greep op hebben maar wel mee te dealen hebben. Ernstig en zorgelijk is het zeer zeker. En laten we hopen dat er binnen afzienbare tijd een periode aanbreekt van verzoening en dat we weer in een tijd komen zoals daarvoor.

Zover maar even over onze wereld van vandaag, want met…

Onze club gaat goed, zeker als je kijkt naar de sportieve successen die we op de mat leggen. Vv GOMOS is springlevend. Het ene na het andere ‘wonder der succes’ valt ons ten deel. CHAPEAU, voor spelers, speelsters, en begeleiding. Een fantastische basis om op voort te borduren, voor het komende seizoen.

Voor ergens in het komende seizoen – op een nog te bepalen moment – willen we ons Kunstgrasveld, -wat volop in gebruik is en naar tevredenheid een bijdrage levert aan onze sportieve successen- alsnog formeel gaan openen, openen, met een activiteit waar we vervolgens jarenlang op terugkijken als hoogtepunt binnen onze club. Ik nodig u allen uit om een idee hieromtrent bij mij aan te dragen. De ideeën, ik verwacht veel creativiteit, gaan we beoordelen en we zullen een keuze gaan maken. We gaan er iets moois van maken.

Ikzelf heb te kennen gegeven binnen het bestuur dat ik na bijna 10 jaar uw voorzitter te zijn geweest het bestuur zal verlaten. Het zit erop voor mij, Vv GOMOS is toe aan een nieuw gezicht voor de komende jaren.

We willen een accommodatie die duurzaam en toekomst bestendig is en willen vooral sportief het huidige niveau behouden. Speerpunten waarin een nieuwe voorzitter zijn tanden mag gaan zetten.

Ik wens u allen een fijne zomervakantie en zie u graag weer op de club bij de aanvang van het komende seizoen.

Kortom: Vv GOMOS, gaat door.

Ik zal jullie blijven informeren.

Blijf gezond en denk een beetje om elkaar. Samen lossen we het op.

Albert Drenth, zondag 17-07-2022. Voorzitter vv GOMOS