Vertrouwenspersoon

Binnen voetbalvereniging GOMOS is Esther Kruizinga de vertrouwenspersoon. Wanneer iemand zich binnen de vereniging onveilig voelt (om wat voor reden dan ook), dan kan het een goed idee zijn om in gesprek te gaan met de vertrouwenspersoon. 

Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij situaties van (seksuele) intimidatie binnen een vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voortdurende vervelende opmerkingen (van seksuele aard) en ongewenste aanrakingen.

Wanneer iemand dit overkomt, blijft diegene vaak achter met veel vragen en emoties. Een vertrouwenscontactpersoon kan dan helpen door te luisteren. Contact opnemen kan anoniem en informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

De vertrouwenspersoon heeft dan ook een geheimhoudingsplicht. Wil je in contact komen met de vertrouwenspersoon van VV GOMOS? Mail dan naar estherkruizinga@gmail.com.