Wat duurt het allemaal lang. Voorzichtigheid is geboden en stap voor stap. Opmerkingen die we horen vanuit Den Haag. We hebben ons er maar bij neer te leggen. Meer dan een jaar leven we nu al in deze voor ons allen zo vreemde situatie, dat bepaalde zaken zelfs lijken te gaan wennen.

We mogen trainen en onderling een potje voetballen, maar kantine en kleedkamers moeten dicht blijven tot nader order. Hoe lastig dat ook is en hoe groot de verleiding ook is om . . .

We willen allemaal graag en het liefst zo snel mogelijk. Maar het is nog niet zover.

Ook binnen de GOMOS familie willen we ons jubileumfeest vieren, de GOMOS-dag houden, een ALV bijwonen en samen naar het hier en nu en naar de toekomst kijken.

Het jubileumfeest vorig wilden we enkel en alleen verplaatsen om dan dit jaar groots uit te pakken. Echter dat is onmogelijk om te plannen. Vandaar dat we als bestuur hebben besloten om het 75/76 jarige lustrum voorbij te laten gaan. We gaan een feest organiseren als we 80 zijn.

De ALV hebben we moeten skippen. Verantwoording afleggen willen uiteraard voortdurend als bestuur, je kan me er altijd voor benaderen. De ALV over dit lopende jaar 20/21 zal normaal kunnen plaats vinden mag ik hopen. Dan ook zullen we gelijktijdig het seizoen 19/20 verantwoorden.

Uiteraard spelen er zaken waar onze aandacht naar uit gaat. De voorbereidingen voor het komende seizoen en de opening van sportjaar 20/21.

Ook de officiële opening van het Kunstgrasveld zullen we gaan plannen. We zullen de plannen hieromtrent tijdig kenbaar maken.

Over dat kunstgrasveld valt te melden dat er de komende week een laag infill ( de groene korrels) zal worden verwijderd. Het blessureleed zal daardoor fors gaan afnemen, geven de deskundigen aan.

Kortom:

Vv GOMOS, gaat door.

Ik zal jullie blijven informeren.

Blijf gezond en denk een beetje om elkaar. Samen lossen we het op.

Albert Drenth, 18 april 2021

Voorzitter vv GOMOS