Vanaf 1 september 2019 is het sportpark aan de Schapendrift rookvrij.

In de maatschappij wordt de positie van de niet roker steeds sterker en is roken in de nabijheid van niet rokers steeds minder geaccepteerd. Bij het uitoefenen van sport past roken al helemaal niet. De feiten rond de negatieve gevolgen van roken en ongewild meeroken zijn breed bekend. Hierdoor starten steeds minder mensen met roken. Ouders willen niet dat hun kinderen gaan roken maar zien roken doet roken helaas.

Om deze kwetsbare groep te beschermen en tegemoet te komen aan wensen van een groot deel van onze leden heeft het bestuur van de v.v. GOMOS besloten om een algeheel rookverbod af te kondigen op het sportpark aan de Schapendrift 7 te Norg. Vanaf 1 september 2019 mag er op het gehele sportpark niet meer gerookt worden. Grofweg 85 procent van de leden is voor een rookverbod op het sportpark. Dit blijkt uit een enquête die is gehouden via de site van ‘de rookvrije generatie ‘. Wij zouden graag zien dat mensen zich vrij voelen om elkaar aan te spreken wanneer mensen toch gaan roken op het sportpark.

Wij willen als bestuur niet normerend zijn naar de mensen die roken. Deze maatregel is bedoeld om kinderen en sporters niet in aanraking te laten komen met roken en sigaretten op of rond het sportveld. Daarnaast gunnen wij iedereen een rookvrije omgeving waar ieder vrij kan ademen.
Voor de rokers zullen wij achter de kantine een afgeschermde buitenruimte inrichten om te kunnen roken. Ook deze ruimte zal daar tijdelijk bestaan. Hierna zal het roken buiten het hek van de accommodatie moeten plaatsvinden.

Uiteraard staan wij open voor meningen die afwijken van het bovenstaande. Leden, ouders van leden en andere belanghebbenden kunnen zich met hun suggestie of bezwaar wenden tot:

Marc Rozema
06-11345463
marcrozema@live.nl

Namens het bestuur van de v.v. GOMOS,

M.R. Rozema