Beste leden,

Op 9 januari lieten wij weten dat Bas van Bruchem te kennen heeft gegeven als bestuurslid niet te willen verlengen. Dit was niet vanwege het aflopen van zijn bestuurstermijn zoals vermeld in het artikel “Woord van de voorzitter” op de www.gomos.nl.

Het bestuur en Bas hechten eraan om de ware reden te vermelden waarom hij gestopt is. Deze is dat hij zich niet kon verenigen met het door het bestuur gevolgde beleid ten aanzien van het handhaven van de Corona regels in oktober en november 2021.

Wij betreuren dit ten zeerste en respecteren uiteraard zijn beslissing.

Rest ons niets anders dan Bas te bedanken voor zijn jarenlange inzet.

Met vriendelijke groet,

Albert Drenth

Namens het bestuur.