UPDATE

Het bestuur van vv GOMOS heeft besloten dat de trainingen tot nader order gewoon doorgang kunnen vinden. De trainers bepalen zelf of er daadwerkelijk getraind gaat worden. Deze communicatie loopt via je eigen trainer/leider. Mocht het niet lukken om aanwezig te zijn, vragen we je dit te communiceren met de trainer.

We benadrukken dat zowel trainers als spelers alleen klachtenvrij (dus geen luchtwegklachten en zeker geen koorts!) aanwezig mogen zijn. Mocht het zo zijn dat deze klachten wel optreden, verzoeken wij je af te melden bij de trainer. Neem hierin geen risico’s! Mochten we dit wel constateren, kunnen we besluiten om iemand alsnog naar huis te sturen.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we dit uiteraard meteen communiceren via onze communicatiekanalen.

Vanwege het coronavirus is al het voetbal in Nederland tot en met 31 maart afgelast. Dat betekent dat alle wedstrijden in het betaald en amateurvoetbal tot nader order worden uitgesteld!

Het stilleggen van het Nederlandse voetbal komt voort uit de maatregelen van het kabinet om alle evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland af te gelasten.

Eric Gudde, directeur betaald voetbal KNVB: “We hebben steeds op nadrukkelijk verzoek van de overheid hun beleid gevolgd en dat is op dit moment niet anders. Uiteraard staat veiligheid en gezondheid bij alle betrokkenen bovenaan. Deze maatregelen brengen voor de voetbalwereld echter ook grote organisatorische, sportieve en financiële uitdagingen met zich mee. In de toekomst zal de voetbalsector een beroep moeten doen op de hulp van de overheid en autoriteiten om de organisatorische kwesties, maatschappelijke effecten en economische uitdagingen voor de gehele sector te kunnen ondervangen. We gaan te zijner tijd hier met alle partijen graag het gesprek over aan.”  Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.”

Trainingen
Het bestuur van GOMOS komt donderdagavond bij elkaar om de ontstane situatie te bespreken. Zodra er nieuws is berichten bij hier uiteraard over via onze communicatiekanalen.