Geachte leden,

Onze club staat sinds jaar en dag goed bekend om zijn sportieve prestaties, maar ook om de gezelligheid rondom onze voetbalactiviteiten. De kantine neemt daarbij een centrale plaats in. Helaas is de afgelopen jaren gebleken dat het steeds moeilijker wordt om barpersoneel te werven en daardoor komt het open houden van de kantine op sommige dagen in gevaar

Het bestuur heeft daarom besloten dat een deel van de bardiensten door leden uit seniorenteams gedraaid gaat worden. We stellen hiervoor een schema op waarbij seniorenteams verantwoordelijk worden voor kantinediensten op die trainings- en wedstrijddagen. In de praktijk zijn dit, per persoon, een heel beperkt aantal diensten. Uiteraard blijven de huidige kantinevrijwilligers hun diensten draaien. Dit geeft de mogelijkheid om zoveel mogelijk leden op te leiden en te begeleiden in het uitvoeren van kantinewerkzaamheden.

Binnenkort worden de lijsten, via de leiders, bij de teams aangeboden.

Het bestuur gaat er, op basis van gesprekken met leden, vanuit dat wij hier samen goed uitkomen en dat onze sportieve en gezellige leden de schouders er onder zetten.

Mochten jullie nog vragen, ideeën en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur v.v. GOMOS.