Met ingang van het nieuwe seizoen (2017/2018) start GOMOS met een zaterdagteam.

Waarom een zaterdagteam?, GOMOS is immers een zondagvereniging. Binnen GOMOS zijn er steeds meer “senioren” die de behoefte hebben om als een vriendenteam (recreatievoetbal) op zaterdagmiddag te voetballen. Je kunt dit als vereniging negeren maar de initiatiefnemers hebben het Bestuur overtuigd met hun beweegredenen. Je moet dan denken aan behoud van leden enz. Daarom een zaterdagteam. Het Bestuur heeft echter wel regels opgesteld.

Regels
Op dit moment bestaat het team uit 17 personen. In principe komt er niemand meer bij. Spelers mogen op zondag worden uitgeleend aan de overige senioren. Trainen op donderdagavond (20:00 uur).

Een gevolg van het oprichten van een zaterdagteam kan zijn dat er op de zondag een seniorenteam gaat verdwijnen. Het Bestuur is zich hiervan bewust. Het Bestuur staat echter achter zijn besluit en wenst het zaterdagteam veel voetbalplezier in het nieuwe seizoen.