Ons media team is momenteel zeer actief met het fotograferen van de diverse (jeugd)teams en (jeugd)spelers. Deze foto’s worden in eerste instantie geplaatst op onze website www.gomos.nl. Daarnaast is het mogelijk dat de foto’s voor andere nieuws- of voetbaldoeleinden (bv. Social Media) worden gebruikt. Zo hebben wij een account op Twitter, Facebook, Instagram en TikTok. Zo kunnen onze leden en overige belangstellenden onder andere het laatste nieuws, het programma, afgelastingen en uitslagen op de voet volgen.

  1. Twitter: @vvGOMOS
  2. Facebook: vvGOMOS
  3. Tiktok: @gomosnorg
  4. Instagram: vvGOMOS

Met dit bericht gaan wij er vanuit dat een ieder geen problemen heeft met het fotograferen en (op normale wijze) publiceren van de foto’s van uw zoon(s) en / of dochter(s). In het geval dat u uitdrukkelijk bezwaar heeft tegen het fotograferen, gebruiken of publiceren van deze foto’s, dan willen wij u verzoeken om dit kenbaar te maken bij het bestuur.

Bestuur v.v. GOMOS