Woensdagavond vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van voetbalvereniging GOMOS. Zo’n 50 leden kwamen naar de kantine.

Voorzitter Albert Drenth was door priveomstandigheden afwezig. Hierdoor nam secretaris Edwin Blokzijl het woord. Na de opening, waarbij de aandacht vooral ging naar het nieuwe meubilair, gaf penningmeester Frank Pastoor de aanwezige leden een kijkje in de cijfers van de club. Het voetbalseizoen 2016/2017 is afgesloten met een positief saldo, mede omdat er meer omzet is gedraaid, dan begroot. Ook de vele succesvolle activiteiten spelen hier een rol in, zoals de Oliebollenactie en het FC Groningen Voetbalkamp.

Het bestuur heeft een aantal verbeterpunten opgeschreven. Zo noemt Blokzijl het werven van vrijwilligers, het miniveld/accommodatie en het verfijnen van structuur. Positief om te melden was het kampioenschap van het eerste elftal, de resultaten van de jeugd, de aangeschafte tractor, de klusploeg (die veel werk verzet) en de duurzaamheid van de accommodatie. Plannen voor huidige seizoen zijn het senioren-elftal op zaterdag, de jeugdelftallen, vrouwen (7×7), de inrichting van de kantine, het miniveld en de generatie rookvrij. Het Bestuur is samen met Hilly ter Veer (initiatiefnemer “Norg Rookvrij”) aan het kijken hoe voetbalvereniging GOMOS kan meewerken aan het initiatief, waarbij kinderen niet beginnen met roken. Bestuurslid Marc Rozema ging uitgebreid in op deze kwestie en benadrukte dat het niet te bedoeling is om mensen te laten stoppen, maar om niet in het bijzijn van kinderen te roken.

Net als de afgelopen jaren stond ook het miniveld op de agenda. In 2011 is er onder de naam GOMOS Groeit geld ingezameld voor een miniveldje met kunstgras. Na enige jaren kwam woensdagavond het verlossende woord.. het miniveldje komt er. Over twee weken wordt er gestart met het aanleggen van het miniveldje, inclusief kunstgras en boarding. Deze komt achter het koffiehokje en is 10 bij 20 meter. De verwachting is dat het miniveldje over 2 maanden gebruikt kan worden.

Vervolgens waren de bestuursverkiezeingen aan de beurt. Meint Smilda is aan het eind van het afgelopen seizoen gestopt, en was niet herkiesbaar. Edwin Blokzijl was wel herkiesbaar, en Frans Dijkstra en Krista Holst werden voordragen als nieuwe bestuursleden. Door middel van een hard applaus gaven de aanwezige leden toestemming, waardoor het nieuwe bestuur definitief vorm heeft gekregen. Als laatste werd er gesproken over het item vrijwilligers. Net als bij vele andere verengingen heeft ook GOMOS te maken met een te kort aan vrijwilligers. De belactie van het bestuur is niet helemaal succesvol gelopen, waardoor er nog altijd vrijwilligers te kort zijn. Bij meerdere clubs wordt vrijwilligerswerk verplicht gesteld. Het Bestuur liet weten hierover te denken. Ook werd de naam van Luut Warners genoemd. Luut is een zeer gewaardeerde vrijwilliger die helaas door ziekte zijn werkzaamheden moest stopzetten.

De Algemene Ledenvergadering werd afgesloten met een aantal jubilarissen. Zij ontvingen uit handen van het bestuur een leuk aandenken. Helaas waren een aantal afwezig, maar hieronder een overzicht.

  • Jan Bakering, Lammert Koops (50 jaar lid)
  • Wim Bakering, Henk Baving, Luuk van Birgelen, JB van Esch, Jan Koolen (40 jaar lid)
  • Geert Louters, Sebastiaan Vos, Erwin de Boer, Gerard Been, Marc van der Velde, J. Jans (25 jaar lid)