Corona protocol

Sinds 13 november 2021 zijn er in Nederland nieuwe coronamaatregelen van kracht, hieronder staan deze nog even in het kort beschreven:

Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen blijven voetballen.

Kleedkamers/Douches VV GOMOS:

De kleedkamers bij de VV GOMOS zijn open, men mag douchen.

Toeschouwers/functioneel noodzakelijk

Toeschouwers van wedstrijden zijn niet langer toegestaan op de accommodaties van amateurverenigingen. De personen die functioneel noodzakelijk zijn voor deze wedstrijden, zoals scheidsrechters, vrijwilligers, begeleiders en rij-ouders, houden wel toegang tot de accommodaties, zij hoeven (zolang zij de kantine niet bezoeken) geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Zodra zij geen taak meer vervullen moeten zij de sportlocatie verlaten.

Kantine:

Als de kantine van VV GOMOS geopend is mag men die bezoeken, om toegang te krijgen tot de kantine is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs nodig. In de sportkantine geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats (placering). De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca. De horecavoorziening kan open tussen 06.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds.

 

Coronaprotocol van de v.v. G.o.m.o.s.

Gelukkig mogen we na een periode van gedwongen rust weer samen het veld op.
De overheid heeft ons gelukkig de ruimte gegeven om weer sportactiviteiten te organiseren.
Dit gaat wel gepaard met wat beperkingen waaraan wij ons moeten houden zodat we zonder
problemen de voetbalactiviteiten kunnen voortzetten. Als wij ons hier niet aan houden kan de
gemeente overgaan tot sluiting van onze vereniging. Samen kunnen wij dit voorkomen. Door ons
te houden aan de opgestelde regels!
Ondertussen is vrijwel iedereen in ons land wel op de hoogte van de basisregels zoals
bijvoorbeeld het 1,5 meter afstand houden, veelvuldig handen ontsmetten en thuisblijven bij
klachten.

Naast deze basisregels hebben wij nog een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen
dat het risico op verspreiding van het virus zo veel mogelijk wordt beperkt.

Wanneer iemand zich niet aan de corona maatregelen houdt dan moeten wij hem of haar
er op aanspreken. Zo kunnen wij ons sportpark veilig en open houden!

Specifieke maatregelen v.v. G.o.m.o.s.:

Kleedkamers:

Wij hebben per team meestal maar 1 kleedkamer ter beschikking hebben en wij kunnen hiermee
de 1,5 meter niet garanderen.

-Wordt er van de doucheruimte gebruik gemaakt, dan mogen er maximaal 2 spelers
tegelijk douchen.

-Ieder team dat gebruik maakt van een kleedkamer is verplicht deze ruimte schoon achter te laten

-Waar mogelijk en nodig, maak voor één elftal gebruik van meerdere kleedkamers

-De besprekingen voor alle teams worden ook niet in de kleedkamers gehouden.
De meest geëigende plaats hiervoor is buiten.

Ouders wordt verzocht de kleedkamers niet te betreden.

Op en om het veld:

-Spelers en scheidsrechters moeten een eigen bidon/drinkfles meenemen

-Reservespelers en team officials boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden,
ook op de reservebank. Plaats extra zitmogelijkheden naast de dug-out of neem plaats achter de
omheining.

-Tijdens warming up van 18+ ook 1,5 meter afstand.

-Tijdens de wedstrijd 18+ geen fysiek contact bij vieren van een gebeurtenis of een wissel.

-Wanneer er zich bij een iemand corona symptomen voordoen moet deze persoon meteen naar
huis gaan.

-Het is toegestaan om 250 bezoekers tegelijk te ontvangen op ons sportcomplex. Bezoekers van
18 jaar en ouder moeten daarbij onderling 1,5 meter afstand van elkaar en de sporters houden.
Zingen en spreekkoren zijn niet toegestaan.

Kantine

Iedereen bij binnenkomst van de kantine handen ontsmetten.

Iedereen die, als gast of ouder, onze kantine wil betreden wordt dringend verzocht het
registratieformulier in te vullen. Deze formulieren liggen in de entreehal van ons clubhuis. Voor
teams is deze registratie niet nodig omdat wij deze gegevens al op een andere wijze kunnen
krijgen.

Volg de aangegeven looplijnen in de kantine, laat het meubilair staan zoals het geplaatst is en
houdt afstand van elkaar en van ons kantinepersoneel.

Nuttig de consumpties zoveel mogelijk in de buitenlucht.

Vervoer

Spreek bij een uitwedstrijd buiten het sportcomplex af om onnodige drukte te voorkomen.

Het is toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen
naar uitwedstrijden of andere voetbalactiviteiten. Voor reizigers van 13 jaar en ouder adviseren
wij dringend om dan een mondkapje te dragen.

Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een mondkapje
voor reizigers van 13 jaar en ouder.

Bestuurs-ontvangst:

Er zal geen uitgebreide bestuurs-ontvangst van andere verenigingen plaatsvinden in onze
bestuurskamer; de ruimte daarvoor is te beperkt. Wij kunnen maximaal 2 bestuurders ontvangen
bij wedstrijden van het eerste elftal.

Positief getest op het coronavirus

Als iemand van onze vereniging positief getest wordt willen wij dit bij de vereniging graag zo
spoedig mogelijk weten. Dit om zo snel mogelijk maatregelen te kunnen treffen. Stel hiertoe een
van de bestuursleden in kennis. Telefoonnummers zijn te vinden op www.gomos.nl.
Daarnaast is het uiteraard ook wenselijk om bijvoorbeeld directe teamleden, medevrijwilligers of
supporters in kennis te stellen.

Als iemand van onze vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat
moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de
richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt vervolgens het bron- en
contactonderzoek.

Alvast bedankt voor het voldoen aan alle maatregelen.
Samen komen we er uit!

Namens het bestuur v.v. G.o.m.o.s.,

Marc Rozema