Op woensdag 26 oktober wordt de (jaarlijkse) Algemene ledenvergadering van v.v. GOMOS gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur in de kantine.De agenda zal uiterlijk twee weken voor de vergadering via de diverse GOMOS-media bekend worden gemaakt.

Via dit bericht willen wij u uitnodigen om de vergadering bij te wonen. Sterker nog; als lid van v.v. GOMOS (of als ouder) bent u eigenlijk ‘verplicht’ om u betrokken te voelen bij het reilen en zeilen van de club en aanwezig te zijn tijdens de vergadering.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij secretaris Michaël Wiese (mwiese@gomos.nl of 06-42311934).

Bestuur v.v. GOMOS