Op maandag 30 november wordt vanaf 20:00 uur in de kantine de jaarlijkse herhalingsles voor reanimatie gehouden. De les staat onder leiding van Hennie Koopman en haar collega. Alle vrijwilligers die de afgelopen jaren deelgenomen hebben aan de reanimatieles worden bij deze van harte uitgenodigd om 30 november vanaf 20:00 uur aanwezig te zijn.

Graag willen we iedereen vragen om zich vooraf (kort) op te geven bij Hennie Koopman (henniekoopman@live.com of 0592-614300).

reanimatie